Välj månad och gå sedan på upptäcksfärd i trädgården.